Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

Algemene inschrijfvoorwaarden

Neem kennis van onze inschrijfvoorwaarden en mogelijkheid tot annulering.

Inschrijven 

Na inschrijving voor een cursus of workshop via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Er komt een overeenkomst met Fotogram tot stand zodra Fotogram je inschrijving heeft bevestigd. Op verzoek kan een factuur worden opgemaakt. Fotogram hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in alle gevallen het lesgeld vóór aanvang van de cursus of workshop moet zijn voldaan.
Fotogram mag in bijzondere omstandigheden cursisten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor cursisten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Cursisten dienen zich aan de huisregels van Fotogram te houden en de aanwijzingen die door of namens Fotogram gegeven worden op te volgen.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het Fotogram annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden geen kosten in rekening gebracht.  Wanneer Fotogram je annulering 14 tot en met 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop ontvangt, dan is 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus of workshop is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit niet gebruikte lesgeld kun je binnen zes maanden na annulering, gebruiken voor het volgen van een andere cursus of workshop.

Je inschrijving voor een cursus of workshop is geannuleerd, wanneer dit door Fotogram bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met Fotogram.

Fotogram behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de cursus of workshop niet door te laten gaan.

Fotogram verwacht dat de cursist actief aan de cursus of workshop deelneemt. Van Fotogram mag je verwachten dat de cursus of workshop die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Fotogram heeft het recht de indeling van de cursus of workshop voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Fotogram er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Fotogram je zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

Gebruik foto’s door Fotogram 

Door deelname aan een cursus of workshop geef je Fotogram toestemming om het tijdens de cursus of workshop gemaakte werk vrij te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Zie onze copyright & colofon pagina.

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft bij Fotogram voor een cursus of workshop dan accepteer je de toepasselijkheid van deze Algemene inschrijfvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van Fotogram.

Vertrouwelijkheid 

Alle informatie die door de cursist aan Fotogram wordt verstrekt, wordt door Fotogram vertrouwelijk behandeld. De cursist is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens door Fotogram beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy policy.

Contact 

De administratie is bereikbaar:
Email: info@fotogram.nl

Schriftelijk:
Fotoacademie B.V. t.a.v. de administratie
Sarphatistraat 35
1018 EV Amsterdam