Onderdeel van

Waar bent u naar op zoek?

Disclaimer

De disclaimer van Fotogram.

Disclaimer van FOTOGRAM

Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Fotogram.

Fotogram spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Fotogram stelt zich ook niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Fotogram mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook is Fotogram niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan behoudt Fotogram zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde op de website aangeboden diensten, gebruik te maken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stem je in met inhoud en formulering van deze disclaimer.