Loading...
Privacyverklaring 2017-11-14T16:21:01+00:00

Disclaimer van FOTOGRAM

Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Fotogram.

Fotogram spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Fotogram stelt zich ook niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Fotogram mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook is Fotogram niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan behoudt Fotogram zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde op de website aangeboden diensten, gebruik te maken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de website gebruik te maken, stem je in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

 

Privacyverklaring van FOTOGRAM

In deze Privacy Policy kun je nalezen hoe er bij Fotogram met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat de Fotogram handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruiksgegevens

Fotogram verzamelt de gegevens die zij ontvangt wanneer je informatie aanvraagt, wanneer je je inschrijft voor een opleiding, netwerk of activiteit, of wanneer je op een andere manier contact opneemt.

De gegevens die je aan Fotogram doorgeeft worden gebruikt

 • om je op de hoogte te houden over de cursussen, workshops en activiteiten van Fotogram;
 • om je de gevraagde informatie te kunnen sturen;
 • voor de administratie van de cursus of workshop waarvoor je je hebt ingeschreven;
 • voor de administratie van de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van de Fotoacademie;

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy of wanneer je geen informatie (meer) wilt ontvangen, dan kun je contact opnemen met de administratie te bereiken via:

 • Email: info@fotogram.nl
 • Telefoon: 06-49 13 10 09
 • Schriftelijk:
  Fotogram
  t.a.v. de administratie
  Sarphatistraat
  351018 EV  Amsterdam

 

Terug